เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.45 น.
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Feb/2021 10:43:05
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School