เรื่อง: คะแนนสอบรายบุคคลโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

คะแนนสอบรายบุคคลโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
หลักสูตรความเป็นเลิสด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบเจียระไนเพชร

(*** ใช้เลขประจำตัวประชาชนเพื่อดูคะแนน ***)

ดูคะแนน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2021 17:59:08
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School