เรื่อง: ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP รอบเพชรชฎา

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบเพชรชฎา

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2021 15:20:32
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School