เรื่อง: คะแนนสอบรายบุคคลโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว รอบเพชรชฎา

คะแนนสอบรายบุคคลโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
หลักสูตรความเป็นเลิสด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบเพชรชฎา

(*** ใช้เลขประจำตัวประชาชนเพื่อดูคะแนน ***)

ดูคะแนน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Feb/2021 10:48:22
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School