เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Feb/2021 16:38:06
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School