เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อันดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 07.45 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Feb/2021 10:40:23
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School