เรื่อง: ผลการแข่งขัน การประกวดบรรยายธรรม

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร ให้กับ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดภูเก็ต 

ระดับช่วงชั้นที่ 3
เด็กหญิงราธา เพชรสุวรรณ ม.1/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ระดับช่วงชั้นที่ 4
นางสาวทักษญา เชื้อนาคา ม.4/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

และนักเรียนดังกล่าวจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคสงฆ์ต่อไป--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Feb/2021 10:41:30
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School