เรื่อง: การแข่งขันออกแบบสร้างสรรค์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน หัวข้อ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสร้างสรรค์
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน หัวข้อ "โชดีปีฉลู" ประจำปี 2564 โดยสถาบันขงจื๊อภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 516 ชิ้น จาก 13 จังหวัดทั่วทั้งประเทศ
หลังจากที่ได้ผ่านการคัดเลือกและตัดสินจากคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ
ผลงานของนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับผลรางวัลดังนี้

นายศรุต ตัณฑเวส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 (ICE)
รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

นางสาวโฮอิง ชิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 6/12
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Feb/2021 17:02:52
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School