เรื่อง: PSU French Spelling Bee

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นายกมลชัย บุญเทียม ม.6/11
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

จากการเข้าแข่งขันเกมสะกดคำภาษาฝรั่งเศส ( PSU French Spelling Bee )
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภูเก็ต)--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2021 15:24:02
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School