เรื่อง: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร ให้กับ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดภูเก็ต 

ระดับช่วงชั้นที่ 3
เด็กหญิงราธา เพชรสุวรรณ ม.1/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ระดับช่วงชั้นที่ 4
นางสาวทักษญา เชื้อนาคา ม.4/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

และนักเรียนดังกล่าวจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคสงฆ์ต่อไป--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Feb/2021 16:46:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School