เรื่อง: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร การประกวด To Be Number One Idol

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร ให้กับ

นายวศิน องค์สันติภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

และนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
To Be Number One Idol ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Feb/2021 16:58:12
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School