เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2559

ประกาศ ระดับชั้น ม.1 ม.4 วิทย์-คณิต

ม.4 วิทย์-คณิต-คอมฯม.4 อังกฤษ-คณิต ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส

ม.4 อังกฤษ-จีนม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2016 16:17:40
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School