เรื่อง: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศจังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายปรินทร เกตตะพันธ์ ชนะเลิศ 5 เหรียญทอง และรองชนะเลิศ 1 เหรียญเงิน
เด็กชายธนัท เรืองศรี ชนะเลิศ 1 เหรียญทอง และรองชนะเลิศ 4 เหรียญเงิน
เด็กหญิงณัชชนา อ๋องสกุล รองชนะเลิศ 2 เหรียญเงินและ 4 เหรียญทองแดง
นายณภัทร อ๋องสกุล ชนะเลิศ 1 เหรียญทอง รองชนะเลิศ 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองเเดง
เด็กชายธนธัส เเข่งขัน ชนะเลิศ 4 เหรียญทอง รองชนะเลิศ 1 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองเเดง

ได้รับรางวัลเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศจังหวัดภูเก็ต--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Mar/2021 11:01:13
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School