เรื่อง: มอบเสื้อสามารถ นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวนิวาริน วิโนทัย ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd Thailand Geography Olympiad 2020 (3rd TGeo)
ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

นางสาวบงกชมาศ ตันกุล ม.3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ในการแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Mar/2021 11:53:20
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School