เรื่อง: ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบ ม.3

ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 และ 26 มีนาคม 2564 

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2021 12:57:07
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School