เรื่อง: การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC2021)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายศรชัย สมสกุล
นางสาวธัญญิตา สะราคำ
นางสาวกุลธิดา กนแก้ว

ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ ได้เพย์ DAIPAY
คุณครูชนะภัย ชลธาร อาจารย์ที่ปรึกษา

ได้รับมอบเกียรติบัตร ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 23 (NSC2021) ระดับภูมิภาค ภาคใต้
จากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2021 15:21:31
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School