เรื่อง: ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ระดับจังหวัด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน
และได้เข้ารอบไปแข่งขันต่อในระดับภาค
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2021 18:18:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School