เรื่อง: การแข่งขันรายการ ATOD. International Dance Competition 2021

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กหญิงอารยา ศิริเจริญไชย ม.1/9

ชนะการแข่งขัน ได้รับรางวัล...
อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทนาฏศิลป์ประจำชาติ
อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภททีม Contemporary (Senior)
รางวัลชมเชย Classical Ballet Solo 14 years & under

จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ATOD. International Dance Competition 2021
ณ Simon Star Thearter--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2021 10:45:21
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School