เรื่อง: ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง (ครั้งที่ ๒)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศผลนักเรียนเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนโครงการพิเศษ
(SMTE, EP, EP, EP-Science Maths และ ICE) ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดพร้อมรายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2021 13:31:40
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School