เรื่อง: รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the Year 2021)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


เด็กชายวชิรวิทย์ สิงหการ ม.1/9
เด็กหญิงปัณฑารีย์ บุญสนิท ม.2/11

ได้รับ รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the Year 2021)
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2021 10:41:00
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School