เรื่อง: การเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Additional Electives System (AES)

เปิดระบบเลือกวิชาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ปิดระบบวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 มี
ชั้น ม.1/5 - 14 || ชั้น ม.2/5 - 13 || ชั้นม.4/6 - 14 || และชั้น ม.5/4 - 14

โดยมีรายวิชาดังต่อไป

ชั้น ม. 2
ชั้น ม. 3
ชั้น ม.5
ชั้น ม.6 (แก้ไข)

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Mar/2021 12:28:08
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School