เรื่อง: รายชื่อนักเรียนห้องเรียน EP ที่สอบผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 50%

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ที่สอบผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 50%

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Apr/2021 17:22:17
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School