เรื่อง: การประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ทีม The Lustful
นายเศรษฐี ทองขาว ม.6/7
นายธนิก บุตรรุ่งโรจน์ ม.6/5
นายวุฒินันท์ มุ่งจิต ม.6/10

ได้รางวัล ชนะเลิศ ประเภทเพลง รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
และรางวัลชมเชยระดับภาคใต้ รับทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

จากการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดภูเก็ต--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Apr/2021 10:22:15
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School