เรื่อง: เก็บเงินบำรุงการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ (แก้ไข)

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีความประสงค์เก็บเงินบำรุงการศึกษา
ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นำหลักฐานการโอนส่งวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2016 09:57:43
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School