เรื่อง: เลื่อนการสอบแข่งขันวิชาการ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2564
วันที่ 25 เม.ย. 64

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ระลอกใหม่
จึงเห็นควรเลื่อนการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ทั้งนี้ หนังสือประกาศอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดตามรายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Apr/2021 13:55:17
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School