เรื่อง: ประกาศผลนักเรียนเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครั้งที่ 3

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศผลนักเรียนเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนโครงการพิเศษ
(SMTE, EP, EP, EP-Science Maths และ ICE) ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)

รายละเอียดพร้อมรายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Apr/2021 11:36:29
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School