เรื่อง: มอบตัวนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

มอบตัวนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 24 เมษายน 2564 สำหรับ ม.1
วันที่ 25 เมษายน 2564 สำหรับ ม.4
ให้นักเรียนเตรียมสลิปการโอนทั้ง 2 ใบ โดยถ่ายรูปเก็บไว้
ระบบจะเปิดให้อัพโหลดเอกสารตอนเวลา 10.00 - 13.30 น.


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2021 10:44:25
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School