เรื่อง: ประกาศผลนักเรียนเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครั้งที่ 4

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศผลนักเรียนเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนโครงการพิเศษ
(SMTE, EP, EP, EP-Science Maths และ ICE) ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 4)

รายละเอียดพร้อมรายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2021 14:01:29
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School