เรื่อง: มอบตัวนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2564

มอบตัวนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2564
ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มตามแนวการเรียนของตัวเอง (เฉพาะนักเรียน)

เข้าระบบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Apr/2021 10:10:25
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School