เรื่อง: เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
EP และ ICE ครั้งที่ 2

EP
ICE

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Apr/2021 15:23:31
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School