เรื่อง: มอบตัวนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2564

มอบตัวนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มตามแนวการเรียนของตัวเอง
(เฉพาะนักเรียน ยกเว้น EP, EPSM ให้ผู้ปกครองเข้ากลุ่ม)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Apr/2021 10:06:48
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School