เรื่อง: ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

โดยให้นักเรียนใช้ user และ password ตามตัวอย่าง
user : เลขประจำตัวนักเรียน
password : วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 12/09/2550

(ช่องว่างระหว่างข้อความจะแสดง "๛" นักเรียนไม่ต้องแปลกใจนะครับ)
ระบบจะเปิดให้นักเรียนดูผลการเรียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Apr/2021 17:45:34
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School