เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Apr/2021 16:01:44
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School