เรื่อง: การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ 17

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กหญิงราธา เพชรสุวรรณ ม.1/10
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
นางสาวทักษญา เชื้อนาคา ม.4/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ
ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

จากการแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ 17
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์ และ ครูณัฐกานต์ ฤกษ์สำรวจ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/May/2021 15:35:54
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School