เรื่อง: O-NET Top 100

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


ขอแสดงความยินดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
และได้คะแนน Top 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/May/2021 10:18:33
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School