เรื่อง: การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6 ภาคเรียนที่ 1/2564
นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 1/2564 => เลือกแนวการเรียน

กำหนดชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ม.2, 3, 5, 6
ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ หากมีการชำระเงินบำรุงการศึกษาหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564
จะไม่ได้รับการอนุมัติให้ทำประกันอุบัติเหตุจากทางโรงเรียน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/May/2021 11:36:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School