เรื่อง: สำรวจความพร้อมในการเดินทาง สอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนทั่วไป

แจ้งนักเรียนที่จะเดินทางเข้าสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ตอบแบบสำรวจความพร้อมในการเดินทาง
และหากทางจังหวัดมีการผ่อนปรนหรือประกาศเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์โรงเรียนหรือทางเพจโรงเรียน โดยตลอด

ตอบแบบสอบถาม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/May/2021 12:12:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School