เรื่อง: ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่าน KRUNGTHAI Next

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่าน KRUNGTHAI Next
สำหรับชั้น ม.2, 3, 5, 6 ปีการศึกษา 2564
** เฉพาะ App krungthai next เท่านั้น


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/May/2021 13:28:33
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School