เรื่อง: รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ม.4 วิทย์-คณิต ม.4 วิทย์-คณิต-คอมฯม.4 อังกฤษ-คณิต

ม.4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส ม.4 อังกฤษ-จีนม.4 อังกฤษ-ญี่ปุ่น

ม.4 เงื่อนไขพิเศษ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Apr/2016 15:10:32
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School