เรื่อง: รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (ที่อยู่นอกจังหวัดภูเก็ต)
ที่ได้ลงทะเบียนมีความประสงค์ขอสอบ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา

ม.1 สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ม.4 สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/May/2021 10:27:20
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School