เรื่อง: รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ชั้น ม.1 และ
ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

**รวมรายชื่อนักเรียนที่สอบทั่ง 2 ศูนย์สอบ และนักเรียนที่สอบผ่านความสามารถพิเศษ**
**สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านความสามารถพิเศษแล้ว ไม่ต้องมาสอบในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564**

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/May/2021 14:39:07
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School