เรื่อง: การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายศรชัย สมสกุล
นางสาวธัญญิตา สะราคำ
นางสาวกุลธิดา กนแก้ว

ในฐานะผู้พัฒนาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน "โครงการได้เพย์"
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน
ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
(The 23rd National Software Contest : NSC 2021)
การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1
The 1st National Science Technology and Innovation Fair (NSTIF 2021)

คุณครูชนะภัย ชลธาร อาจารย์ที่ปรึกษา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/May/2021 15:48:23
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School