เรื่อง: ผลการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ผลการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร
ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Apr/2016 10:17:55
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School