เรื่อง: ผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563

นศท. ชั้นปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563

ดูผลการสอบได้ที่ (ด้านซ้าย) เมนูลูกฟ้าขาว >>> นักศึกษาวิชาทหาร

*** สำหรับการรายตัวประจำปีการศึกษา 2564 และสมัครเรียนชั้น ปีที่ 1 ให้รอฟังประกาศอีกครั้ง ***


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jun/2021 13:08:31
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School