เรื่อง: ขั้นตอนการสมัครชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการสมัครชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564
มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาขั้นตอนตามคู่มือด้านล่าง
2. เข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ mis2.pkw.ac.th/act_2021 หรือ ที่เมนูด้านซ้าย กิจกรรมชุมนุม
3. เปิดระบบให้สมัครวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

** นักเรียนคนไหนมีปัญหาเข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา **


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2021 12:54:54
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School