เรื่อง: ขั้นตอนการใช้งานอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

ขั้นตอนการใช้งานอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
** นักเรียนคนไหนไม่สามารถ login เข้าระบบได้ ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Jun/2021 12:06:31
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School