เรื่อง: รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2564
ปิดระบบวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

โดยกรอกข้อมูลได้ที่เมนู (ด้านซ้าย) ข่าวลูกฟ้า-ขาว >>> นักศึกษาวิชาทหาร


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jun/2021 09:26:27
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School