เรื่อง: การจัดการเรียนการสอนชดเชย

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
(ม.1/7 - 1/15 และ ม.4/7 - 4/14) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jun/2021 16:52:07
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School