เรื่อง: กิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR)

เชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
OBEC STAR : นวัตกรปัญญาประดิษฐ์สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์
สอบถามรายละเอียดและลงสมัครได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ (222)
ตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564


 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jul/2021 11:48:39
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School