เรื่อง: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายนฤสรณ์ ปราบพล ม.3/1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือกค่ายฝึกอบรม เป็นตัวแทนการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2563


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jul/2021 12:11:53
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School